Telenet, een groot kabelbedrijf in het Nederlandstalige gedeelte van België, is gestart met de upgrade van haar gehele HFC-netwerk naar een 1GHz-bandbreedte. Deze upgrade wordt uitgevoerd onder de projectnaam ‘Project XXL’. Telenet gaat over tot deze investering om haar positie als betrouwbare en voorkeursaanbieder van breedbanddiensten te versterken.

Via Project XXL bouwt Telenet in de komende 2,5 jaar alle nodes (bij ons beter bekend als wijken) om naar het 1Ghz-concept. De uitvoering hiervan is uitbesteed aan een viertal bedrijven. Wij bij CIAG B.V. verheugen ons de opdracht ‘Quality and Control’ op ons te nemen, die we tezamen met een tweede geselecteerde partij, Teleste, uitvoeren. De verdeling van de controlewerkzaamheden is geografisch bepaald, zo zullen wij voornamelijk werkzaamheden uitvoeren in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. De exacte verdeling is in onderstaande afbeelding weergegeven.

Wij bij CIAG B.V. voeren binnen Project XXL de kwaliteits- en veiligheidscontroles uit, zowel tijdens de uitvoering als na de realisatie van de ombouw van het HFC-netwerk. Doelstelling hierbij is het leveren van een substantiële bijdrage aan de realisatie van de upgrade op basis van samenwerking met Telenet, geselecteerde uitvoerende aannemers en Quality and Control-partners.

Op dit moment wordt het projectteam ingericht en binnenkort zullen de eerste projectmedewerkers een interne opleiding bij Telenet volgen, welke verzorgd wordt door het opleidingsbedrijf Klict. Deze XXL-montagetraining staat gelijk aan de training die de monteurs van de uitvoerende partijen dienen te volgen. Zodoende beschikken alle projectmedewerkers over dezelfde training en kennis, ook op het gebied van geldende voorschriften.

De eerste door ons bij CIAG B.V. uitgevoerde controlewerkzaamheden starten medio augustus en zullen voortduren tot eind 2017. Een mooie opdracht voor ons! Gedurende de looptijd van Project XXL verstrekken we meer informatie over de inhoud en voortgang.