In opdracht van Ziggo gaat CIAG de verhuizing van een RC (Regionaal Centrum) voorbereiden. Het RC is een knooppunt in Amsterdam waar diverse glasvezelkabels binnen komen waar vele (belangrijke) verbindingen overheen lopen. Om deze verbindingen te migreren naar een nieuwe locatie met zo min mogelijk onderbrekingen voor de klanten moet dit vooraf zeer goed uitgewerkt en voorbereid worden. Zeker gezien de complexiteit van deze verbindingen en de onderlinge relaties tussen verschillende kabels en de logische verbindingen die hier overheen lopen.

CIAG verzorgt de nieuwe aanleg van buizen en glasvezelkabels naar het nieuwe RC en legt deze klaar op een bepaald punt om de bestaande kabels een voor een te kunnen gaan overnemen. Deze overnames zullen allen in het “Service Window” van 01:00uur tot 06:00uur gaan plaats vinden, zodat de klanten hier minimaal overlast van zullen hebben. Het in werking stellen van de verbindingen na het omlassen naar de nieuwe locatie zal in samenwerking met Field Engineers van Ziggo plaats gaan vinden. CIAG is Strategisch partner van Ziggo en in dit project zien we dan ook een nauwe samenwerking.

Om deze verhuizing mogelijk te maken zal CIAG c.a. 53.000 meter nieuwe glasvezelkabel gaan blazen in bestaande en nieuw aan te leggen HDPE buizen. Voor de nieuwe HDPE buizen moet c.a. 6,5km gegraven worden waar ook een vergunning voor moet zijn vanuit de verschillende instanties welke CIAG zal verzorgen. Tevens wordt in dit project een nieuwe gestuurde boring onder de Amstel door gerealiseerd. In het nieuwe LC worden totaal 1728vezels afgewerkt op Optical Distributie Frames. Hetzelfde aantal vezels zullen ook tijdens nachtactie moeten worden gelast om de bestaande verbindingen om te routeren.