Kwaliteit/ VCA

CIAG B.V. is een technisch dienstverlener gespecialiseerd in het ontwerpen van telecomnetwerken. Naast expertise en service gerichte dienstverlening zijn Veiligheid, Gezondheid en Milieu van groot belang binnen onze bedrijfsvoering. CIAG B.V. beschikt over een geïntegreerd Veiligheid, Gezondheid en Milieumanagementsysteem (VCA**) en is sinds 1 januari 2009 gecertificeerd.

CIAG B.V. maakt gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem, waarmee periodiek de geleverde kwaliteit gemeten wordt, trends inzichtelijk gemaakt worden, en waar nodig de organisatie procesmatig bijgestuurd wordt. CIAG B.V. voorziet in de behoeften van klanten door diensten van een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren.

De monteurs van CIAG B.V. zijn SECT gecertificeerd, waardoor ze over de juiste kennis en kunde beschikken om voldoende kwaliteit te leveren.