De activiteiten van CIAG

 Wij bij CIAG B.V. verzorgen voor onze klanten zowel het ontwerp als de uitvoering van telecommunicatienetwerken. Wij kunnen u hierin bijstaan door vergunningen aan te vragen, de complete engineering uit te voeren, tracés te graven, en het civiele en uitvoerende gedeelte op ons te nemen. We leveren onze diensten in de hoogst mogelijke kwaliteit, tegen een scherpe en marktconforme prijs. Bij CIAG B.V. denken en werken we vanuit de klantperceptie, zodat uw ervaringen het uitgangspunt vormen voor ons handelen. We zijn onafhankelijk en flexibel, en werken met korte lijnen, zodat we in staat zijn snel en slagvaardig te opereren. 

Engineering

In onze snel veranderende wereld volgen nieuwe technologieën elkaar in rap tempo op. Dit geldt zeker in de innovatieve telecombranche. Doordat er steeds hogere eisen gesteld worden aan de benodigde infrastructuur is een juist ontwerp van uw telecomproject en een gedegen realisatie hiervan van cruciaal belang voor het succes van uw onderneming.
Lees meer

Zorg

Zorginstellingen zien de vraag naar nieuwe interactieve diensten, zoals internet, telefonie en digitale televisie (in HD-kwaliteit) onder hun bewoners groeien. Een toenemend aantal bewoners, maar vooral veranderende behoeften spelen hierbij een rol. De vraag is of het met uw huidige netwerk mogelijk is om aan deze vraag van uw bewoners te voldoen of dat u hiertoe eerst moet moderniseren.
Lees meer

Recreatie

Wij bij CIAG B.V. mogen diverse recreatieparken en hotels tot onze opdrachtgevers rekenen. Een accommodatie zonder internet, telefonie en digitale televisie (in HD-kwaliteit) is voor een bezoeker tegenwoordig eigenlijk niet meer denkbaar. Het is voor u als ondernemer dan ook van cruciaal belang ervoor te zorgen dat individuele huisjes en kamers gebruik kunnen maken van deze nieuwe (interactieve) diensten.
Lees meer

Netwerk infrastructuur

Wij bij CIAG B.V. zijn middels een strategisch partnership een overeenkomst voor langere termijn aangegaan met Ziggo, en de nieuwe combinatie van deze aanbieder met UPC, waardoor we onszelf huisaannemer mogen noemen. De betrokken partijen bij deze overeenkomst zijn actief bezig met een voortdurende optimalisatie van het gehele proces, waarbij we door proactieve betrokkenheid een fikse meerwaarde creëren.
Lees meer

Glasvezeltechniek

Een (economisch) belangrijk glasvezelproject vraagt om een grootschalige uitrol. Voor u als gemeente, netwerkbeheerder, of ondernemer betreft de realisatie hiervan echter een niet alledaagse onderneming, die vraagt om een grote inspanning, vooral wanneer uw medewerkers door drukte of gebrek aan expertise de gevraagde werkzaamheden moeilijk kunnen oppakken. Wellicht vreest u voor overlast, urenoverschrijding en andere onvoorziene problemen.
Lees meer

Detachering

Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en bij de uitvoering van speciale projecten de benodigde expertise binnen te halen, is het van belang een flexibel personeelsbestand te hebben. Ook is het door tijdelijk personeel in te zetten mogelijk flexibel te reageren op ziekte en verlof, en pieken en dalen in de werkdruk.
Lees meer

CIAG in het kort
Over ons

In de in 2005 opgerichte Communicatie Infrastructuur Advies Groep worden tientallen jaren ervaring in de telecomsector gecombineerd met deskundigheid. Dit heeft geresulteerd in een krachtig en innovatief bedrijf. We maken al jaren een flinke groei door en slagen erin onze marktpositie steeds verder te versterken, zodat grote namen als Ziggo, UPC, KPN, Relined, Reggefiber en Enexis ons al gevonden hebben.
Lees Meer

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het wordt steeds belangrijker om als bedrijf in de behoefte te voorzien betrokkenheid en duurzame maatschappelijke ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Al enkele jaren zijn wij hier bij CIAG B.V. bewust mee bezig, zo gaan we spaarzaam om met onze duurzame energie. Wij richten ons op de toekomst, waarbij onze focus ligt op mens, milieu en maatschappij.
Lees Meer

Kwaliteit/ VCA.

CIAG B.V. is een technisch dienstverlener gespecialiseerd in het ontwerpen van telecomnetwerken. Naast expertise en service gerichte dienstverlening zijn Veiligheid, Gezondheid en Milieu van groot belang binnen onze bedrijfsvoering. CIAG B.V. beschikt over een geïntegreerd Veiligheid, Gezondheid en Milieumanagementsysteem (VCA**) en is sinds 1 januari 2009 gecertificeerd.
Lees Meer

Werken bij CIAG

Zonder groei, geen vooruitgang. Dat geldt voor ons bij CIAG B.V. en voor jou. Wij bieden je de gelegenheid je te ontwikkelen binnen je eigen vakgebied of daarbuiten. Je krijgt de ruimte om je talenten te ontplooien en je ambities te verwezenlijken, waarbij we je uiteraard zo goed mogelijk faciliteren en helpen waar dat kan. Wees creatief en doe dát waar jouw kracht ligt.

Recente projecten

Wij bij CIAG B.V. hebben sinds onze oprichting in 2005 vele projecten op het gebied van telecominfrastructuur gerealiseerd. Zo zijn we verantwoordelijk voor het glasvezelnetwerk van de concerthal Ziggo Dome, en de aansluitingen van het Paleis op de Dam en het Ministerie van Defensie. We presenteren u vol trots graag een aantal van onze meest recente projecten.

Neem contact met ons op
0183-630 917 of via het formulier